NOTA PELAJARAN

nota tatabahasa

KATA NAMA KHAS

 DEFINISI KATA NAMA KHAS

Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya
digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda 
sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa.
Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang.
Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, 
nama bangunan, dan sebagainya.

orang
Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long
binatang
Blacky, Pak Belang, Sang Kancil
tempat
Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur
benda
Parker, Nokia, Protan Saga,No comments:

Post a Comment